asystem.sk
GPS monitorovanie vozidiel bez mesačných poplatkov
          


 

Prevádzkovateľ systému:

 

Aquila Systems, s.r.o.
Kráľová pri Senci 72
90050

IČO: 37772759


technická podpora

0904806847
admin@asystem.sk

 

 


GPS monitorovanie vozidiel   bez ďalších platieb a poplatkov (formou jednorázovej investície)

 

Na trhu GPS monitoringu vozidiel pôsobíme od roku 2012. Systém je určený pre monitorovanie všetkých druhov vozidiel, motocyklov, lodí, poľnohospodárskych a stavebných strojov s napájacím napätím 10- 36V. Plne automatizovane vytvára a ukladá knihu jázd. Je vhodný aj pre súkromné použitie napr. najdenie zaparkovaného vozidla v cudzom meste alebo odtiahnutého vozidla, kontrola využívania vozidla rodinnými príslušníkmiako, zabezpečenie vozidla pre jeho dohľadanie v prípade odcudzenia. Systém pracuje v reálnom čase a svoje vozidlo si môžete skontrolovať z ktoréhokoľvek počítača,  tabletu alebo mobilného telefónu s prístupom na internet bez potreby inštalácie špecializovaného software.

 

  Základné funkcie on-line webovej aplikácie (ukážku aplikácie si môžete pozrieť v menu "Prihlásenie"):

        - aktuálna poloha

        - prehľad jázd (podrobné informácie o prejdených trasách vrátane máp)

        - kniha jázd (výstup pre tlač)

        - stav zariadenia (kvalita GSM a GPS signálu, stav napájania ...)

        - generovanie knihy jázd vo formáte .csv pre ďalšie spracovanie

Okrem základných funkcií je možné na základe dohody monitorovanie rozšíriť o ďalšie položky (motohodiny, prevádzková doba nadstavby, sledovanie otvorenia nákladného priestoru, teplota nákladného priestoru a pod.).
 

Cenník

 

GPS monitorovanie vozidiel - Európska únia

formou jednorázovej investície bez ďalších platieb a poplatkov

 

monit. jednotka VT600EU

250 €

230 €

(akcia plati do 15.7.2024)

 

cena zahŕňa monitorovaciu jednotku (monitorovavia jednotka - GPS tracker VT600), online sledovanie, knihu jázd a dátové služby (prenos údajov z monitorovacej jednotky na naše servery)  v krajinách Europskej únie, Nórska a Švajčiarska. Do zariadenia nevkladáte žiadnu SIM a neplatíte žiadne mesačné poplatky.

Cena neobsahuje montáž monitorovacej jednotky do vozidla. Podrobnosti o montáži viď. nižšie.

Nie sme platcom DPH.
Cena je koncová.

 


Ak máte záujem znížiť počiatočnú investíciu do GPS monitorovania vozidiel a vyhovujú Vám pravidelné platby za služby, môžete využiť našu ponuku na www.top-gps.sk   


  GPS monitorovanie vozidiel mimo územia EU

GPS monitoring vozidiel zabezpečujeme aj mimo krajín EÚ, Norska a Švajčiarska (napr. Srbsko, Albánsko, Ukrajina, Rusko atď.). Využívanie služieb monitorovania vozidiel mimo EU je spoplatňované 0,80 €/deň a platíte tak iba za skutočne vykonané jazdy. Za deň mimo územia EU považujeme každý kalendárny deň, v ktorom bolo vozidlo mimo EU bez ohľadu na dĺžku výjazdu. V prípade dlhodobého vyslania vozidla mimo EU je možné dohodnúť osobitne cenové podmienky podľa krajiny záujmu, alebo prerušenie GPS sledovania.
   

GPS tracker VT600 je určený pre monitorovanie všetkých druhov vozidiel, motocyklov, lodí, poľnohospodárskych a stavebných strojov s napájacím napätím 10- 36V. Zariadenie obsahuje 8MB internú pamäť, otrasový senzor a záložnú batériu pre sledovanie vozidla pri odpojení autobatérie. Rovnako sú nainštalované súčasti pre komunikáciu zariadenia s našimi servermi.

rozmery: 74mm x 80.5mm x 21.2mm 

 

Montáž monitorovacej jednotky

 

Elektroinštalácia

PIN

farba káblu

popis

Povinné
Power

Červený

(+) Napájacie napätie: 10.6V~36V (12V)
GND Čierny (-) Kostra vozidla
IN3 Biely (ACC) detekcia zapnutého zapaľovania
10.6V~36V ignition ON / 0V ignition OFF

 

 

Inštalačná príručka na stiahnutie:  VT600_instalacia.pdf

Montáž zariadenia je pomerne jednoduchá a umožňujeme klientom vykonať ju svojpomocne, alebo v autoservise podľa vlastného uváženia. Montáž si zákazník zabezpečuje na vlastné náklady. V prípade, že montáž na základe požiadavky klienta vykonávame my, je cena stanovovaná dohodou v závislosti na konkrétnych požiadavkách na zapojenie a počtu vozidiel  cca 30 €/vozidlo. Montáž môžeme vykonať u Vás. V prípade výjazdov nad 100 km od nášho sídla je cena stanovovaná osobitnou dohodou zohľadňujúcou cestovné náklady.

 

 

 

technicka podpora a objednávky: denne 8:00 -21:00

0904806847, admin@asystem.sk


 

 


©2012-2024 Aquila Systems, s.r.o., SLOVAKIA