asystem.sk
online GPS monitorovanie vozidiel
          
GPS monitorovanie vozidiel - bez mesačných poplatkov
Dňa 10.3.2021 prišlo ku závažnej havarií u nášho dodávateľa serverových služieb (prenájom a prevádzka serverov) OVH. Požiar úplne zničil budovu dátového centra, v ktorej boli umiestnené dva servery zbazpečujúce chod systému pre www.asystem.sk, www.top-gps.sk, www.aveogps.com , podporné funkcie a hlavne zálohy všetkych našich serverov a dát využívanych pre prevadzkovanie služieb GPS monitoringu.
viac info napr.: https://www.datacenterdynamics.com/en/news/fire-destroys-ovhclouds-sbg2-data-center-strasbourg/

dovoľujem si Vás touto cestou požiadať o trpezlivosť

Ing. Drahomír Vorlíček
Aquila Systems, s.r.o.
0904806847


Dňa 22.3.2021 sme podľa plánu obnovili prevádzku systémov.
Ak sa neviete po obnovení systému prihlásiť do svojho užívateľského účtu neváhajte kontaktovať technickú podporu.
Zoznam zariadení po obnove systému po požiari dátového centra nemusí byť úplný a môže obsahovať staré údaje. Zoznam obsahuje iba zariadenia, s ktorými sa nám podarilo obnoviť komunikáciu (spojenie "zariadenie - nové servery"). Ak v zozname chýbajú Vaše zariadenia, neváhajte kontaktovať technickú podporu. Ak je to možné, uprednostnite prosím emailovú komunikáciu a uvedte na seba tel. kontakt, aby sme Vám vedeli zavolať ihneď ako to bude možné. Ak máte k dispozicii IMEI zariadenia (uvedené napr. vo faktúre, záručnom liste, nálepke na zariadení) prosím uveďte ho v emaili, alebo pri telefonickom kontakte. Ak IMEI nemáte k dispozícii môže pri identifikovaní Vášho zariadenia pomôcť informácia o jeho aktuálnej polohe. Pre potrebu obnovy zoznamu zariadeni je potrebné aby bolo zariadenie zapnuté (v bežnej prevádzke). Ak máte zariadenie mimo prevádzky (odinštalované, vypnuté a pod.), bude potrebné ho podľa dohody s technickou podporou zapnúť. V prípade, že ste si montovali zariadenie sami je vhodne ho reštartovať (tlačito "power key" na zadnej strane zariadenie - podržať kym neprestanu blikať diody a rovnakým spôsobom opäť zapnúť).

technická podpora:
admin@asystem.sk
0904 806847
............................................................

história udalosti:
18.3.2021
Plánované spustenie systému do prevádzky je pondelok 22.3.2021. Vzhľadom na skutočnosť, že nemáme k dispozícii zálohy údajov, bude systém spustený z dát získaných z iných zdrojov (faktúry, záručné listy, emailova komunikácia a pod.). V prípade, že sa nebudete po spustení systému vedieť prihlásiť, alebo nebude Váš zoznam zariadení úplny, budeme to riešiť individuálne. Možnosť obnovy dát zo zničeného dátoveho centra OVH nie je úplne vylúčená, ale nie je možné sa na takéto obnovenie dát spoliehať. V prípadné obnovenia dáta z OVH, doplníme takéto údaje do systému po ich sprístupnení. Dovoľujeme si požiadať našich klientov s užvatelskými účtami vytvorenými, alebo zmenenými po 1.1.2020, aby nám zaslali emailom svoje kontaktné údaje (email, tel.), keďža máme o nich iba údaje uvedené vo faktúrach a záručných listoch. Obnovu systému nám zjednoduší aj zoznam Vašich zariadení (IMEI, prípadne SN zariadenia - uvedené na zariadení). Pre zaslanie údajov použite prosím emailovú adresu admin@asystem.sk . Chceme Vás ubezpečiť, že je v našom záujme opätovné spustenie systému v čo najkratšom čase.

15.3.2021 23:01
Prevádzkovateľ dátového centra OVH pri upresnení údajov o požiari priznal nepresné informácie o umiestnení serverov. Oba servery, na ktorých bol prevádzkovaný náš systém vrátane záloh sa nachádali v požiarom zničenej budove SBG2 (zóna os-sbg4 a zóna os-sbg2). Servery v uvedených zónach nebú podľa informácií OVH obnovované. Podľa informácií OVH špecialisti OVH začali skúmať možnosti zachrany dát a záloh, priebeh havárie a uverejňované údaje však vnášajú pochybnosti o záujme OVH prevziať úplnú zodpovednosť za ich zlyhanie a realne vykonať všetky možné opatrenia pre záchranu dát. Z uvedeného dôvodu pristúpime ku rekonštrukcii systému z existujúcich zdrojov a prípadné obnovené dáta z OVH doplníme do systému po ich sprístupnení. Dovoľujeme si požiadať našich klientov s užvatelskými účtami vytvorenými po 1.1.2020, aby nám zaslali emailom svoje kontaktné údaje (email, tel.), keďža máme o nich iba údaje uvedené vo faktúrach a záručných listoch. Pre zaslanie údajov použite prosím emailovú adresu admin@asystem.sk . Chceme Vás ubezpečiť, že je v našom záujme opätovné spustenie systému v čo najkratšom čase.


12.3.2021 10:35
V prípade záujmu sledovať priebežne informácie o postupe riešenia havárie dátového centa spoločnosťou OVH, môžete využiť priamo link http://travaux.ovh.net/?do=details&id=49484 . Naša spoločnosť v súčasnosti čaká na obnovu prevádzky časti SBG1 dátového centra plánovaného na 15.3.2021 a to aspoň na úrovni, kedy bude možné vyhodnotiť škody. V prípade, že sa nám podarí získať naše dáta z dátového centra, sme pripravení spustiť prevádzku do niekoľkých hodín. Obnova prevádzky bez dát uložených v dátovom centre OVH je síce možná, ale vzhľadom na jej zdĺhavosť, stratu predošlých dát a predpokladanú výšku nákladov, ide výhradne o krajné riešenie.

história informácií:
10.3.2021 20:58
You can find below the last update concerning the task : http://travaux.ovh.net/?do=details&id=49484
OVHcloud's technical teams are preparing and shipping the equipment needed to set up a temporary network room. This equipment will be sent to the Strasbourg datacenter during the night.
The site's fiber have been checked and were not affected by the fire.
The restoration of the site's power supply of SBG1 and SBG4 is estimated for Monday, March 15. A recovery for SBG3 is estimated for Friday, March 19.

Podľa uvedeného je plánované obnovenie elektrického napájania budovy SBG1, v ktorej sa nachádzajú naše servery na 15.3.2021

©2012-2022 Aquila Systems, s.r.o., SLOVAKIA